Notícies locals més accessibles a nivell internacional

 

El multilingüisme s’ha convertit en la clau fonamental a l’hora d’arribar a un públic internacional, de manera que desprendre de les barreres de l’idioma es torna en una obligació en tota administració pública o entitat privada. Aquest ha estat el cas de Ràdio Televisió Espanyola, que comptava amb un web on englobava tota la informació dels seus diferents canals televisius, radiofònics i altres plataformes de comunicació. No obstant això, la corporació va establir la necessitat d’informar de les notícies locals de les seves autonomies en anglès per poder accedir també a aquest públic estranger interessat en la informació de les comunitats autònomes.