Clúster Lingua

L’objectiu de Clusterlingua és impulsar el sector del processament del llenguatge, del tractament d’alt valor afegit de la llengua i del multilingüisme a fi de contribuir a afrontar els reptes i les oportunitats de la globalització per a l’economia, i promocionar la llengua catalana i el seu ús

Traducció
Globalització
Tecnologies lingüístiques

MISSIÓ

La missió de Clusterlingua és construir espais de col·laboració i interlocució entre els diferents agents del sector de les indústries de la llengua a Catalunya a fi de fomentar-ne la cooperació, la innovació i la competitivitat.

CASOS D’ÈXIT

Descobreix aplicacions de les àrees del clúster.

Notícies i activitats

Compartim informacions interessants. Les nostres o les vostres. També a les xarxes socials.

Notícies