La projecció i la “conversa” amb l’exterior són cada vegada més crítiques, i passen pel repte d’abordar amb èxit una audiència global milionària amb una gran quantitat d’idiomes i de cultures diverses. Comprendre’n el context aporta un enfocament beneficiós i necessari per a la gestió i l’adaptació de continguts adreçats a tot el món, especialment en una societat i una economia que, cada vegada més, estan interconnectades i són altament exportadores.

junta2

Al món hi ha més de 7.000 llengües, tot i que amb prou feines n’hi ha uns centenars que s’usen àmpliament. Per arribar al 80% del mercat global cal traduir els textos com a mínim a 14 idiomes. I el volum de negoci del mercat mundial dels serveis de traducció, que engloba les activitats de traducció, localització i interpretació arreu del món, va augmentar a 38.000 milions de dòlars el 2015, segons l’informe sobre el mercat global dels serveis lingüístics que elabora la consultora Common Sense Advisory.

En un article recent de la revista Forbes es destaca que el mercat

de les tecnologies d’intel·ligència artificial (IA) està en alça:

Més enllà de la publicitat i l’atenció creixent dels mitjans de comunicació, les nombroses startups i els gegants d’Internet que competeixen per adquirir-les, hi ha un augment significatiu en la inversió i adopció per part de les empreses. Una enquesta de Narrative Science va revelar l’any passat que el 38% de les empreses ja estan utilitzant IA, i es preveu que creixin al 62% aquest 2018. Forrester Research va pronosticar un augment de la inversió en intel·ligència artificial superior al 300% el 2017 en comparació amb el 2016. IDC va estimar que el mercat d’IA creixerà de 8 mil milions de dòlars el 2016 a més de 47 mil milions el 2020
A l’article es detallen les 10 tecnologies implicades en aquest creixement, moltes de les quals tenen una relació directa amb les tecnologies lingüístiques:
Generació de llenguatge natural
Reconeixement de veu
Agents virtuals
Plataformes de machine learning
Maquinari optimitzat per a IA
Gestió de decisions
Plataformes d'aprenentatge profund
Biometria
Automatització de processos robotitzats
Anàlisi de textos i PLN

Què és el Clúster

Competir i cooperar és l’essència d’un clúster i del projecte Clusterlingua, clúster català d’indústries de la llengua, amb la perspectiva del canvi estratègic, la innovació i la internacionalització. Formada per institucions i empreses especialitzades en la multiculturalitat i el multilingüisme (traducció de diferents llengües), Clusterlingua és una associació sense ànim de lucre amb seu a Catalunya. La seva ubicació en una àrea que és bilingüe, tant històricament com en la vida quotidiana, ha contribuït al desenvolupament natural i a la capacitat d’aquestes empreses.

junta3

VISIÓ

Clúster d’empreses i institucions de les indústries de la llengua que vol millorar la visió estratègica del sector i impulsar el desenvolupament econòmic i social de l’entorn aprofitant el valor afegit del multilingüisme. L’objectiu del clúster és ajudar a afrontar amb èxit els reptes i aprofitar les oportunitats que suposen la globalització i la digitalització proporcionant serveis de valor afegit per afavorir els seus associats i el sector.

MISSIÓ

La missió de Clusterlingua és construir espais de col·laboració i interlocució entre els diferents agents del sector de les indústries de la llengua a Catalunya a fi de fomentar-ne la cooperació, la innovació i la competitivitat.

junta5

Objectiu

L’objectiu de Clusterlingua és impulsar el sector del processament del llenguatge, del tractament d’alt valor afegit de la llengua i del multilingüisme a fi de contribuir a afrontar els reptes i les oportunitats de la globalització per a l’economia, i promocionar la llengua catalana i el seu ús. Un clúster és una agrupació d’empreses i entitats d’un mateix sector que comparteixen una plataforma per créixer, generar massa crítica, assumir reptes conjuntament i projectar-se internacionalment.

Aporta una garantia d’èxit més elevada com a eina per millorar la competitivitat de les empreses i afrontar els reptes estratègics comuns i les noves tendències del negoci del multilingüisme en l’àmbit internacional. En sentit ampli i interdisciplinari, inclou la promoció de la innovació, la competitivitat en els diferents mercats i la millora de les condicions a tot el sector a Catalunya.

Junta Directiva

Ignasi Navarro

President

Juan Alberto Alonso

Vicepresident

Andros Boix

Secretari

Vocals

Pedro L. Díez

Lluís Padró

Tenesoya Pawlowsky

Socis

Els associats del clúster desenvolupen activitats diverses que comprenen des d’R+D+I i tecnologia, així com prestació de serveis professionals com ara traducció, subtitulació, doblatge i indexació, fins a la internacionalització i la globalització de continguts a través de projectes i integracions tecnològiques avançades. Traduir és imprescindible per entendre’ns en els sectors tradicionals. A més, en l’era digital es pot observar un enorme creixement de la demanda de continguts multiidioma per a pàgines web, mitjans de comunicació, aplicacions mòbils, videojocs, comerç electrònic, etc.